artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Obrazów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Obrazowie.
artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Obrazów w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Obrazów  w związku z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe  informuje, iż sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Obrazów będą realizowały podmioty współpracujące F.H. Piotr Obarzanek z siedzibą w msc. Skotniki 1, 27-650 Samborzec ,Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe -Mirosław Pełka, z siedzibą  Gnieszowice 67 ,27-660 Koprzywnica oraz Lux Wood Studio  Krzysztof  Kwiecień Gierlachów 70A,27-600 Sandomierz

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego w roku 2022

Składanie wniosków:
w Urzędzie Gminy w Obrazowie lub drogą elektroniczną poprzez:
- platformę ePUAP: Urząd Gminy w Obrazowie
- adres e-mail:  sekretariat@obrazów.pl

Wniosek w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

artykuł nr 4

Informacja o rezygnacji z przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Obrazów informuje, że Gmina Obrazów rezygnuje z  przystąpienia  do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

/-/ Wójt Gminy Obrazów – Krzysztof Tworek

artykuł nr 5

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU STRATEGII...

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów,