artykuł nr 1

Godziny przyjęć interesantów

Przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie

Bożena Stasiak przyjmuje interesantów

w każdy czwartek w godz. 900 - 1200