artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy w Obrazowie

Komisja Budżetowa
1.Jan Orawiec - Przewodniczący
2.Marian Cichoń - Z-ca Przewodniczący
3.Teresa Szczudło - Członek
4.Fabian Stasiak - Członek
5.Arkadiusz Heciak - Członek

Komisja Oświatowa
1.Ewa Krzemińska - Przewodniczący
2.Ewa Marzec - Z-ca Przewodniczący
3.Anna Smardz - Członek
4.Katarzyna Modras - Członek
5.Andrzej Długosz - Członek

Komisja Rewizyjna
1.Marian Cichoń - Przewodniczący
2.Antoni Rylski - Z-ca Przewodniczący
3.Anna Smardz - Członek
4.Ewa Krzemińska - Członek
5.Fabian Stasiak - Członek

Komisja Rolna
1.Krzysztof Malec - Przewodniczący
2.Adam Smardz - Z-ca Przewodniczący
3.Anna Staniszewska - Członek
4.Wiesław Słomka - Członek
5.Andrzej Długosz - Członek