artykuł nr 1

Rada Gminy w Obrazowie kadencja 2018-2023

1. Teresa Szczudło - Przewodnicząca Rady Gminy

2. Anna Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3. Anna Smardz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

4. Arkadiusz Heciak- Radny

5. Szczepan Juda - Radny

6. Lidia Kędziora - Radna

7. Ewa Krzemińska - Radna

8. Ewa Ochmerak - Radna

9. Bożena Olech - Radna

10. Antoni Rylski - Radny

11. Bogdan Saja - Radny

12. Wiesław Słomka - Radny

13. Fabian Stasiak - Radny - wygaszenie mandatu 2 lutego 2022 r.

13. Bożena Stasiak - Radna - wybrana w dniu 15 maja 2022 r.

14. Wiesław Stepień- Radny

15. Dariusz Wydrzyński - Radny