artykuł nr 1

Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 27 marca / środa/ 2024 roku o godz. 11:00

artykuł nr 2

Porządek obrad LXI sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 11 marca / poniedziałek/ 2024 roku o godz. 10:00

artykuł nr 3

Porządek obrad LX sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 29 stycznia / poniedziałek/ 2024 roku o godz. 10:00

artykuł nr 4

Porządek obrad LIX sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 28 grudnia /czwartek/ 2023 roku o godz. 11:00

artykuł nr 5

Porządek obrad LVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Obrazowie na dzień 14 grudnia/czwartek/ 2023 roku o godz. 9:00