artykuł nr 1

Wykaz Sołtysów Kadencja 2019-2023

artykuł nr 2

Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Obrazów

artykuł nr 3

Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Obrazów

artykuł nr 4

Wykaz Sołtysów Kadencja 2015-2019