artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie wiaty drewnianej protokatnej o wymiarach osiowych 5,60 m x 2,6 m na działce o nr ewid. 86/2 w miejscowości Głazów.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wymiana pokrycia dachowego na bud. świetlicy wiejskiej w msc. Świątniki

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami połozonymi w obrębie Winiary, gm. Dwikozy.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie remontu przepustu 2 x fi 600 mm na działce o nr ewid. 338 w miejscowości Lenarczyce.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Wymiana pokrycia dachowego na bud. świetlicy wiejskiej w msc. Świątniki