artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Świątniki, gm. Obrazów

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia wydawalni posiłków i zmywalni w Żłobku Gminnym w Obrazowie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029

artykuł nr 4

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki oraz remont drogi w miejscowości Zdanów - Kleczanów”

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki oraz remont drogi w miejscowości Zdanów - Kleczanów”