artykuł nr 1

Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Obrazów - IOS.271.13.2023

artykuł nr 2

Przewóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Bilczy

artykuł nr 3

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Obrazów

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69d2f01b-166a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

artykuł nr 5

Budowa hali rekreacyjno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Obrazowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a22fea1f-c18a-11ed-8261-62cbbe4d0ca4