artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na wykonanie na drodze gminnej o nr ewid. 423/1 w miejscowości chwałki odmulenia istniejącego przepustu fi 60 wraz z robotami towarzyszącymi

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na drodze gminnej o nr ewid. 423/1 w miejscowości Chwałki odmulenia istniejącego przepustu fi 60 wraz z robotami towarzyszącymi

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na wykonanie na drodze gminnej o nr ewid. 423/1 w miejscowości Chwałki odmulenia istniejącego przepustu fi 60 wraz z robotami towarzyszącymi

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania na drodze gminnej o nr. ewid. 423/1 w msc. Chwałki odmulenia istniejącego przepustu fi 60 wraz z robotami towarzyszącymi.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro dotyczące wykonania przebudowy drogi wewnętrznej w msc. Jugoszów