artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Malice, gm. Obrazów.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000 EURO NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA POMIĘDZY NIERUCHOMOŚCIAMI POŁOŻONYMI W OBRĘBIE OBRAZÓW , GM. OBRAZÓW

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Obrazów, gm. Obrazów.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30.000 EURO NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA POMIĘDZY NIERUCHOMOŚCIAMI POŁOŻONYMI W OBRĘBIE Jugoszów , GM. OBRAZÓW

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe wsparcie specjalistyczne Beneficjentów projektu (dzieci w wieku 7 - 16 lat i ich rodzin), zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, dla potrzeb Gminy Obrazów w ramach projektu „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”.