artykuł nr 1

WYNIK WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA MALICE

WYNIK WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA MALICE

W GMINIE OBRAZÓW PRZEPROWADZONYCH

W DNIU 11 MAJA 2022 ROKU

 

Sołtysem Sołectwa Malice został wybrany w dniu 11.05.2022 r. ZYCH KAROL DARIUSZ.

 

  Wójt Gminy Obrazów

/-/ Krzysztof Tworek

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów z dnia 4 maja 2022 roku o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Malice w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 11 maja 2022 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Malicach do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Malice w Gminie Obrazów w dniu 11 maja 2022 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Malice w Gminie Obrazów, powołania pełnomocnika ds. wyborów sołeckich i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

artykuł nr 5

INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRAZÓW O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA SOŁTYSA W SOŁECTWIE MALICE