artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Obrazów

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Obrazów z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Dębiany w Gminie Obrazów, powołania pełnomocnika ds. wyborów sołeckich i ogłoszenia kalendarza wyborczego.