artykuł nr 1

WYNIK WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA DĘBIANY

 

WYNIK WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA DĘBIANY

W GMINIE OBRAZÓW PRZEPROWADZONYCH

W DNIU 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU

  Sołtysem Sołectwa Dębiany została wybrana w dniu 08.09.2021r. Kiliańska Edyta Małgorzata.

 

  Wójt Gminy Obrazów

(-) Krzysztof Tworek

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrazów o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Dębiany w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 września 2021r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Obrazów

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Obrazów z dnia 3 września 2021r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Dębianach do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dębiany w Gminie Obrazów w dniu 8 września 2021r.

artykuł nr 4

Informacja

Wójta Gminy Obrazów o obwodzie i siedzibie Sołeckiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dębiany zarządzonych na dzień 8 września 2021 roku.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW O ZARZĄDZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W SOŁECTWIE DĘBIANY