artykuł nr 1

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

artykuł nr 2

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019, poz. 1696) Wójt Gminy Obrazów wyznaczył panią Agnieszkę Motyłę na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Obrazowie.

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,

b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
c) monitorowanie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

d) przedstawienie Wójtowi Gminy Obrazów bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Obrazów - Agnieszka Motyła

Obrazów 84

27-641 Obrazów

tel 15 8365162

 

Zarządzenie Nr 51/2020:

http://www.obrazow.4bip.pl/upload/plik,20201013135511,zarz_51.pdf