artykuł nr 1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pliki  projektu umieszczone na dysku zewnętrznym google:

https://drive.google.com/drive/folders/1-OjbSmlnT88xYWcrM9Qgn9pdNP8M0KJi?usp=sharing

artykuł nr 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sołectwa

Załączniki:
Żurawica 517 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zdanów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wierzbiny 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węgrce Panieńskie 585 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Święcica MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Świątniki 745 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sucharzów 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rożki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Piekary MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obrazów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Malice 519 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Lenarczyce 981 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Komorna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kleczanów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Jugoszów 426 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Głazów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dębiany MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Chwałki 560 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilcza MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Żurawica 534 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zdanów 615 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wierzbiny 268 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Węgrce Panieńskie 708 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Święcica 704 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Świątniki 719 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sucharzów 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rożki 598 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obrazów 694 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Malice 626 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Lenarczce MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Komorna 775 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kleczanów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Jugoszów 508 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Głazów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Piekary 678 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dębiany 948 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Chwałki 309 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilcza 933 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Legenda