artykuł, nr 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-03-31

artykuł nr 2

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pliki  projektu umieszczone na dysku zewnętrznym google:

https://drive.google.com/drive/folders/1-OjbSmlnT88xYWcrM9Qgn9pdNP8M0KJi?usp=sharing

artykuł nr 3

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sołectwa

Załączniki:
Żurawica517 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZdanówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wierzbiny271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Węgrce Panieńskie585 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ŚwięcicaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Świątniki745 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sucharzów128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RożkiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PiekaryMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ObrazówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Malice519 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Lenarczyce981 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
KomornaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
KleczanówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Jugoszów426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
GłazówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
DębianyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Chwałki560 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
BilczaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Żurawica534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zdanów 615 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wierzbiny268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Węgrce Panieńskie708 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Święcica704 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Świątniki719 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sucharzów77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rożki598 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Obrazów694 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Malice626 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
LenarczceMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Komorna775 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
KleczanówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Jugoszów508 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
GłazówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Piekary678 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dębiany948 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Chwałki309 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilcza933 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Legenda