artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

artykuł nr 2

Wzory oświadczeń

artykuł nr 3

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego

artykuł nr 4

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego

artykuł nr 5

Informacja o wyborach ławników 2020-2023