artykuł nr 11

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.