artykuł nr 1

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 listopada 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Obrazowie w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy w Obrazowie  oraz przez Wójta Gminy Obrazów wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

artykuł nr 4

Postanowienie

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Obrazów

artykuł nr 5

Informacja

Informacja  w sprawie terminu i miejsca I posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych