artykuł nr 1

Uchwała Nr LIII/272/2018

Uchwała Nr LIII/272/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Obrazów

artykuł nr 2

Uchwała Nr LIII/271/2018

Uchwała Nr LIII/271/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr LII/270/2018

Uchwała Nr LII/270/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 lipca 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

artykuł nr 4

Uchwała Nr LII/269/2018

Uchwała Nr LII/269/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 lipca 2018 w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

artykuł nr 5

Uchwała Nr LII/268/2018

Uchwała Nr LII/268/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 lipca 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029