artykuł nr 1

Uchwała Nr XLV/236/2017

Uchwała Nr XLV/236/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Łoniów i Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Łoniów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLV/235/2017

Uchwała Nr XLV/235/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLV/234/2017

Uchwała Nr XLV/233/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Obrazów.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLV/233/2017

Uchwała Nr XLV/233/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XLV/232/2017

Uchwała Nr XLV/232/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Obrazów do partnerskiego projektu pn. ,,Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów.