artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 37/2024

Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Obrazów z dnia 15 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 36/2024

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 35/2024

Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Obrazów z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 34/2024

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 33/2024