artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/165/2016

Uchwała Nr XXXII/165/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXII/164/2016

Uchwała Nr XXXII/164/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXII/163/2016

Uchwała Nr XXXII/163/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2016

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXII/162/2016

Uchwała Nr XXXII/162/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXII/161/2016

Uchwała Nr XXXII/161/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029