artykuł nr 1

Uchwała Nr XLVIII/300/2022

Uchwała Nr XLVIII/300/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLVIII/299/2022

Uchwała Nr XLVIII/299/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLVIII/298/2022

Uchwała Nr XLVIII/298/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLVIII/297/2022

Uchwała Nr XLVIII/297/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVIII/296/2022

Uchwała Nr XLVIII/296/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 rok.