artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 64/2022

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 rok.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 63/2022

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 rok.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 62/2022

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 61/2022

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, GSPZPOZ za I półrocze 2022 roku.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 60/2022

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Obrazów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 rok.