artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 70/2020

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 69/2020

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 68/2020

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 67/2020

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia  17 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny Gminy Obrazów na lata 2020-2022"

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 66/2020

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.