artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/158/2020

Uchwała Nr XXIV/158/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  21 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości dla GSPZPOZ w Obrazowie

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/157/2020

Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  21 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/156/2020

Uchwała Nr XXIV/155/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/155/2020

Uchwała Nr XXIV/155/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2021 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/154/2020

Uchwała Nr XXIV/154/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  21 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2029