artykuł nr 21

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Święcica

artykuł nr 22

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Malice

artykuł nr 23

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Jugoszów

artykuł nr 24

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Głazów

artykuł nr 25

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek poł. w msc. Dębiany