artykuł nr 21

Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Rożki

artykuł nr 22

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek...

Na podstawie art. 17 ust 4 i 5 a ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami)
artykuł nr 23

Ogłoszenie i protokół o przejęciu działek...

Na podstawie art. 17 ust 4 i 5 a ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami)
artykuł nr 24

Zawiadomienie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 241/4 położonej w msc. Rożki.

artykuł nr 25

Ogłoszenie i protokół - Kleczanów

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust 4 i 5 a ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami)