artykuł nr 56

Ogłoszenie o przetargu

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę powyżej lat 3 części nieruchomości gruntowej nr ewid. 182/3 o powierzchni 0,13 ha położonej w Obrazowie , wpisanej do KW 37 990.

artykuł nr 57

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Obrazów

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Obrazów

artykuł nr 58

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Obrazów ogłasza I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę do lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.

artykuł nr 59

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów

Wójt Gminy Obrazów działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 1775) podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu do lat 3.