artykuł nr 51

Informacja o wyniku przetargu

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę powyżej lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.

artykuł nr 52

Ogłoszenie o przetargu

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę powyżej lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.

artykuł nr 53

Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów

Wójt Gminy Obrazów działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sieipnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekstjednolityDz.U.z2016r,poz.2147zpóźn.zm.)podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu powyżej lat 3.

artykuł nr 54

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 10.05.2016 w Urzędzie Gminy w Obrazowie.

artykuł nr 55

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyniku przetargu na dzierżawę do lat 3 nieruchomości gruntowej nr ewid. 399/12 o powierzchni 0,37 ha, położonej w Kleczanów, wpisanej do KW 53 887.