artykuł nr 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko