artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Świątniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Węgrce Panieńskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł, nr 3

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-03-31

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Obrazów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko