artykuł, nr 1

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-02-20

artykuł, nr 2

Zawiadomienie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-01-30

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji

artykuł, nr 4

Obwieszczenie dt. Budowa drogi ekspresowej S74

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-10-04

artykuł, nr 5

Zawiadomienie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-10-19