artykuł nr 6

Budżet na 2019 rok

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2019 rok

artykuł nr 7

Budżet na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/226/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok.

artykuł nr 8

Budżet na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/160/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2017 rok

artykuł nr 9

Budżet na 2016 rok

Budżet Gminy Obrazów na 2016 rok