artykuł nr 1

Budżet na 2024 rok

Uchwała Nr LIX/363/2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2024 rok

artykuł nr 2

Budżet na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII/298/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2023 rok.

artykuł nr 3

Budżet na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/220/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2022 rok

artykuł nr 4

Budżet na 2021 rok

Uchwała Nr XXIV/155/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2021 rok

artykuł nr 5

Budżet na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia  18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2020 rok