artykuł nr 1

Informacja dodatkowa

artykuł nr 2

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 3

Rachunek zysków i strat jednostki

artykuł nr 4

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

artykuł nr 5

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021