artykuł nr 1

Uchwała nr 17/2024

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2024 roku

artykuł nr 2

Uchwała nr 16/2024

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2024 roku