artykuł nr 1

Uchwała Nr 81/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 września 2022 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr 57/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachukowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

artykuł nr 3

Uchwała Nr 3/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrchunkowej w Kielcach z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Obrazów

artykuł nr 4

Uchwała Nr 2/2022 VI Składu Orzekającego Rwgionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Obrazów