artykuł nr 1

Uchwała Nr 156/2021 VI Składu Orzekającego Rwgionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2021 roku wsprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrazów na lata 2022-2029

artykuł nr 2

Uchwała Nr 155/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Obrazów na 2022 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 154/2021 Vi Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Obrazów na 2022 rok

artykuł nr 4

Uchwała nr 104/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2021 roku

artykuł nr 5

Uchwała nr 104/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2021 roku