artykuł nr 1

Uchwała Nr 158/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2020 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr 112/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2020 roku

artykuł nr 3

Uchwała Nr 90/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2020 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr 16/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Obrazów

artykuł nr 5

Uchwała Nr 15/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Obrazów na 2020 rok