artykuł nr 1

Uchwała Nr 157/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2019 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr 158/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2019 roku

artykuł nr 3

Uchwała Nr 159/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2019 roku

artykuł nr 4

Uchwała nr 56/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objAŚNIENIAMI

obrazek
artykuł nr 5

Uchwała nr 101/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2019