artykuł nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów za IV kwartał 2019

artykuł nr 2

Sprawozdania za IV kwartał 2019

artykuł nr 3

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów za III kwartał 2019

artykuł nr 4

Sprawozdania za III kwartał 2019

artykuł nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów za II kwartał 2019