artykuł nr 1

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Malice - etap I”

artykuł nr 2

„Remont dróg na terenie Gminy Obrazów”

598149-N-2018

artykuł nr 3

Budowa siłowni plenerowych, stref relaksu oraz placu zabaw na terenieGminy Obrazów

artykuł nr 4

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 5

Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb

artykuł nr 6

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 7

Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 9

Remont dróg gminnych na terenie Gminy ObrazówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 10

Modernizacja, budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica, Lenarczyce

artykuł nr 11

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 207.919 KB