artykuł nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Remont dróg na terenie Gminy Obrazów”

Załączniki:
zestawienie ofert 355.243 KB
artykuł nr 2

„Remont dróg na terenie Gminy Obrazów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 3

Urząd Gminy Obrazów: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 4

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Malice - etap I”

artykuł nr 5

„Remont dróg na terenie Gminy Obrazów”

598149-N-2018

artykuł nr 6

Budowa siłowni plenerowych, stref relaksu oraz placu zabaw na terenieGminy Obrazów

artykuł nr 7

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 8

Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb

artykuł nr 9

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 10

Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb

artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 12

Remont dróg gminnych na terenie Gminy ObrazówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 13

Modernizacja, budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica, Lenarczyce

artykuł nr 14

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 207.919 KB