artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

Załączniki:
Ogłoszenie 26.906 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 265.000 KB
Załączniki 32.871 MB
artykuł nr 2

Remont dróg gminnych na terenie Gminy ObrazówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 3

Modernizacja, budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica, Lenarczyce

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 207.919 KB