artykuł nr 1

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 2

Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb

artykuł nr 3

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 4

Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 6

Remont dróg gminnych na terenie Gminy ObrazówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 7

Modernizacja, budowa oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Komorna, Węgrce, Wierzbiny, Święcica, Lenarczyce

artykuł nr 8

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 207.919 KB