artykuł nr 1

Rada Gminy w Obrazowie

1. Teresa Szczudło - Przewodnicząca Rady Gminy

2. Anna Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3. Adam Smardz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Marian Cichoń - Radny

5. Andrzej Długosz - Radny

6. Arkadiusz Heciak - Radny

7. Ewa Krzemińska - Radna

8. Krzysztof Malec - Radny

9. Ewa Marzec - Radna

10.Katarzyna Modras - Radna

11.Jan Orawiec - Radny

12. Antoni Rylski - Radny

13. Wiesław Słomka - Radny

14. Anna Smardz - Radna

15. Fabian Stasiak - Radny