artykuł nr 1

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Obrazów

1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie.

4. Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie.

5. Zespół Szkół w Obrazowie.

6. Szkoła Podstawowa w Kleczanowie.

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy.

8. Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie