artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie”