artykuł nr 1

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu