artykuł nr 1

Kwartalna informacja

o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku