artykuł nr 1

Uchwała Nr 112/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2020 roku