artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Obrazów na 2020 rok