artykuł, nr 61

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2016 zezwalającej na usunięcie drzew

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-02-10

artykuł, nr 62

Obwieszczenie

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-02-01

artykuł nr 63

Wykaz osób fizycznych Gminy Obrazów, którym...

Wykaz osób fizycznych Gminy Obrazów, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
artykuł nr 64

Wykaz osób prawnych i fizycznych za 2015 rok ,...

Wykaz osób prawnych i fizycznych za 2015 rok , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.